Het knotseizoen 2023-2024 zit er weer op

groepsfoto knotters

Dit seizoen zijn weer heel wat knotwilgen van hun pruik ontdaan door de werkgroep Landschapsbeheer. Zaterdag 9 maart hebben  15 vrijwilligers een grote inspanning geleverd om de laatste klus te klaren op de hoek van de Gooyerdijk/Langbroekerweg. Het twijghout (er waren nauwelijks dikke stukken) is bij het hek gelegd zodat de versnipperaar er goed bij kon. Een klein deel is opgehaald door de ouders van een school in Leersum voor op het plein.

Landelijke Opschoondag

Foto Cees Keur

Op zaterdag 23 maart deed ook de zwerfafval prikkersgroep van Vereniging Dorp en Natuur Amerongen-Leersum weer mee aan de Landelijke Opschoondag. Gewapend met een afvalknijper en een ring met afvalzak, trokken dit keer zo’n 20 vrijwilligers zowel Amerongen als Leersum dorp en omgeving in. Er was door coördinator Paul Mertens afstemming gedaan met andere acties in de omgeving, met name met Dominique Taverne van Scoutinggroep Zuylensteyn: die gingen met zo’n 60 scouts aan de slag! En zoals altijd werden we weer ondersteund door Teresa van Ginkel van de gemeente, die zorgde voor benodigde materialen en voor het ophalen van het verzamelde zwerfafval.Lees verder

Drukbezochte inwonersbijeenkomst over verdroging

Veel inwoners waren op 8 maart naar de Binder gekomen voor de bijeenkomst over de verdroging van de heuvelrug. De grote zaal zat vol. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Dorpsnetwerk samen met onze vereniging.
De zorgen over een toenemend watergebrek in de zomer zijn groot. Zonder maatregelen zal een groot deel van de bossen het niet redden.

De Wageningse emeritus hoogleraar Piet Verdonschot schetste de wetenschappelijke prognoses voor de komende decennia en wat de gevolgen zullen zijn als er niet wordt ingegrepen. Zowel extreme droogte als extra regenval zullen door de klimaatverandering vaker voorkomen. Door wateronttrekking (t.b.v. landbouw, industrie en drinkwater) en door versnelde afvoer daalt het grondwaterpeil onder de heuvelrug. De versnelde afvoer komt o.a door de lage grondwaterstanden aan de flanken van de Heuvelrug, omdat het waterschap de peilen daar kunstmatig verlaagd vanwege de landbouw. Het water van de Heuvelrug stroomt ondergronds als kwelwater naar de flanken.
Hoogheemraad Bert de Groot vertelde over de Blauwe Agenda een initiatief waarin verschillende partners in de regio samenwerken om de verdroging in en om de Heuvelrug te keren. Hij benoemde een aantal dilemma’s bij het beheer van water en gaf aan dat het nieuwe beleid ‘water en bodem sturend’ is: het water en de bodem geven aan hoe hoog het grondwater moet zijn en niet (alleen) de functie die men aan een gebied wil geven. Per gebied gaat bekeken worden wat nodig is en hoe maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wil men niet apart werken aan de opgaven voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodemdaling, maar deze in hun onderlinge samenhang bekijken, samen met alle sectoren: landbouw, industrie, mobiliteit, bouw en energie.
Ineke Vrij van de werkgroep Heuvelrugtuinen van Dorp en Natuur liet zien wat de inwoners zelf kunnen doen om verdroging tegen te gaan: zuinig met drinkwater, waardoor minder water onttrokken wordt en ontkoppelen van de regenpijp, waardoor meer regenwater de grond in gaat.
Na deze voordrachten ging de zaal in discussie met een forum waarin behalve genoemde sprekers ook Rein Zwaan van Staatsbosbeheer en Art Wolleswinkel van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) zitting hadden. Dat leverde een veelheid van vragen en zorgpunten op, maar ook een verheldering van mogelijke oplossingsrichtingen en de maatregelen die al worden genomen.

De presentaties van de sprekers zijn te vinden op de website van het Dorpsnetwerk. 

 

Opperknotter Eric Zonnenberg benoemd tot lid van verdienste

(van rechts naar links) Het nieuwe Lid van Verdienste Eric, Annette en voorzitter Jan van Leuven. Fotograaf: Freek Visser

Op 4 november, de eerste dag van het knotseizoen, waren de knotters druk in de weer de wilgen bij de fam. vd Broek aan de Kerkweg van hun pruik te ontdoen. Totdat opeens een vijftal bestuursleden verscheen en voorzitter Jan van Leuven het woord richtte tot de verraste Eric Zonnenberg. Eric is al negen jaar de trekker van de knotploeg en doet dat met veel enthousiasme en inzet. Dat wordt zo gewaardeerd dat hij is benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Eric kreeg een ingelijste oorkonde, en een mooie fles wijn aangeboden, en zijn vrouw Annette, ook nauw betrokken bij de organisatie, en zelf knotter, kreeg een plantenschaal. Na deze ‘ceremonie’ genoten alle aanwezigen van de door de fam vd Broek verzorgde koffie met koeken, waarna de knotters hun werk weer hervatten en de bestuursleden huiswaarts togen.
Eric heeft aangegeven om in januari te stoppen met zijn knotactiviteiten omdat hij en zijn vrouw willen gaan reizen. Ze zijn van plan met een camper door Europa te trekken. Tot het einde van het knotseizoen –april 2024- heeft hij alles geregeld, maar er moet wel een opvolger komen. Gelukkig hebben al enkele leden aangegeven een aantal deeltaken op zich te nemen, zodat het voor zijn opvolger minder intensief zal zijn. Wie wil coördinator van de knotploeg worden? Reacties graag naar landschapsbeheer@dorpennatuur.nl.

Drukbezochte plantenruilbeurs in Amerongen

Drukbezochte plantenruilbeurs. Foto: Marita Flikkema

De nieuwe werkgroep Heuvelrugtuinen van onze Vereniging organiseerde op 7 oktober een plantenruilbeurs in Amerongen. Na corona was dit de eerste plantenruilbeurs van de vereniging en voor het eerst in Amerongen. Het was een overweldigend succes. Zowel tuinplanten als kamer- en vijverplanten verwisselden van eigenaar en ook allerlei zaadjes vonden gretig aftrek. Veel geanimeerde gesprekken over planten, tuinen en regenwaterafkoppeling waren te horen. Arie Rebergen heeft er een leuke video van gemaakt.

Er zijn al plannen om volgend voorjaar 20 april in Leersum samen te werken met de organisatie van de plantenruilbeurs aan de Wilgenhof.

 

Zonnige Grietmarkt

Foto: Cees Keur

Zaterdag 9 september stonden we met Dorp en Natuur weer met een kraam op de Grietmarkt. Op ons favoriete plekje waar we de prachtige fotoachterwand weer konden gebruiken. Dit keer werd aandacht besteed aan de nieuwe werkgroep Heuvelrugtuinen. De speerpunten van deze werkgroep zijn regenpijpen afkoppelen, meer inheemse planten en vergroten van de biodiversiteit. Op de kraam was dan ook een afkoppelsetje te zien en werden zakjes met zaden van inheemse en bijvriendelijke planten uitgedeeld. Kinderen konden zaadbommetjes maken, en die activiteit vond gretig aftrek. Een mengsel maken van potgrond, klei, zaden en wat water en daar balletjes van draaien. De gedachte achter deze zaadbommetjes is om ze ergens neer te gooien waar je vindt dat meer bloemen moeten komen. Boomspiegels, bermen, de eigen tuin, braakliggende grond, alles is mogelijk.Lees verder

Heuvelrug weer schoon na Vuelta

Het prikkersteam

Een prikkersteam van Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen/Leersum deed mee aan het RBT plogging initiatief om de Vuelta-route en omgeving zwerfafval-vrij te maken na afloop van het sfeervolle evenement op 20 augustus.

Acht van hun vrijwilligers namen op zaterdag 27 augustus het traject tussen Elst en de Amerongse Bergweg voor hun rekening. Binnenkort doet een ander prikkersteam van Dorp en Natuur samen met de gemeente de gehele Amerongse Bergweg, zoals elke maand.

Gelukkig viel het redelijk mee met wat er nog lag. Nu ligt dit stuk van Amerongen er weer spic en span bij, goed voor dorp en natuur!

Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan onze vereniging draaien. Deze vrijwilligers werden op en met de bijeenkomst op 25 juni bedankt. Door Corona was dat bedankje de afgelopen 2 jaar in de vorm van een fles wijn geweest, nu kon er eindelijk weer een bijeenkomst in de heemtuin zijn. De gezellige vrijwilligersbijeenkomst had dit jaar een extra feestelijk karakter. Er werd ook gevierd dat 25 jaar geleden de heemtuin op de huidige locatie ontstond. Omdat het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) verdween van Broekhuizen werd de heemtuin van het RIN plag voor plag verplaatst naar de huidige locatie en kwam deze onder beheer van Dorp en Natuur. Phine Dalmeijer, die jarenlang het hoofd was van de werkgroep Heemtuin, werd door onze voorzitter Jan van Leuven én door haar opvolger Rijk van Oostenbrugge bedankt voor haar jarenlange grote inzet en kreeg 2 grutto-beeldjes aangeboden. De vrijwilligers konden genieten van een heerlijke maaltijd van de plaatselijke Chinees. De bijeenkomst werd opgeluisterd door de vrolijke Dixieland-klanken van de Amazing Cats.Lees verder

Stormbankje geplaatst bij Cotlandenpad

Het zware stormbankje is door vrijwilligers geplaatst langs het Corlandenpad

Onlangs is door onze vrijwilligers een bankje geplaatst langs het Cotlandenpad. Nog in het kader van het lustrum werden 2 bankjes aangeschaft, om op plekken neer te zetten waar men kan genieten van de mooie natuur. En wat is er beter om dan te kiezen voor stormbankjes? Deze bankjes zijn door vrijwilligers in elkaar gezet van hout dat van door de valwind gesneuvelde bomen afkomstig is. De aanschafprijs komt ten goede aan de Stichting Bomen voor Leersum, dus zo wordt ook dát goede doel gesteund door Dorp en Natuur. De mannen hadden hun handen vol aan het plaatsten van het loodzware bankje met lange achterpoten die ingegraven werden om het bankje te verankeren. Zo is een rustmoment op een mooie plek langs het Cotlandenpad gemaakt. Het tweede bankje is geplaatst in de Londotuin.Lees verder