In memoriam Riet Hulsker

fotocollage van de vele activiteiten van Riet, gemaakt door Cees Keur

Wij ontvingen deze week het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Riet Hulsker. Zij is op 5 november overleden op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Maandag 15 november is de uitvaartbijeenkomst vanaf 11.30 uur in het koetshuis van Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2 te Leersum.
Riet was lid vanaf het begin van de vereniging –zij was het eerste lid- en bleef tot op het laatst actief. Haar activiteiten voor de vereniging zijn ontelbaar. In het boek van Jan van der Valk over de vereniging van oprichting tot 2006 staat in het register “Hulsker, Riet: vanaf 14 bijna alle bl.”.
Zonder volledigheid te pretenderen kunnen genoemd worden: coördinator bosopruimacties, glasinzameling (de eerste glasbakken van Nederland!) met de Milieuwerkgroep, jarenlang organisatie van de boomplantdag, meewerkend aan de Nieuwsbrief, 10 jaar lang vicevoorzitter, lid van de werkgroep ROM en de werkgroep Ecologisch Groenbeheer en coördinator van de werkgroep Padden Leersum, en tot op het laatst actief bij de kindermiddagen, waar zij haar grote kennis van de natuur op een aanstekelijke wijze kon overbrengen op de kinderen.
Zij laat een grote leegte achter, wij missen haar.
Namens het bestuur,
Ineke Vrij
vicevoorzitter

Geplaatst in Actueel.