Opperknotter Eric Zonnenberg benoemd tot lid van verdienste

(van rechts naar links) Het nieuwe Lid van Verdienste Eric, Annette en voorzitter Jan van Leuven. Fotograaf: Freek Visser

Op 4 november, de eerste dag van het knotseizoen, waren de knotters druk in de weer de wilgen bij de fam. vd Broek aan de Kerkweg van hun pruik te ontdoen. Totdat opeens een vijftal bestuursleden verscheen en voorzitter Jan van Leuven het woord richtte tot de verraste Eric Zonnenberg. Eric is al negen jaar de trekker van de knotploeg en doet dat met veel enthousiasme en inzet. Dat wordt zo gewaardeerd dat hij is benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Eric kreeg een ingelijste oorkonde, en een mooie fles wijn aangeboden, en zijn vrouw Annette, ook nauw betrokken bij de organisatie, en zelf knotter, kreeg een plantenschaal. Na deze ‘ceremonie’ genoten alle aanwezigen van de door de fam vd Broek verzorgde koffie met koeken, waarna de knotters hun werk weer hervatten en de bestuursleden huiswaarts togen.
Eric heeft aangegeven om in januari te stoppen met zijn knotactiviteiten omdat hij en zijn vrouw willen gaan reizen. Ze zijn van plan met een camper door Europa te trekken. Tot het einde van het knotseizoen –april 2024- heeft hij alles geregeld, maar er moet wel een opvolger komen. Gelukkig hebben al enkele leden aangegeven een aantal deeltaken op zich te nemen, zodat het voor zijn opvolger minder intensief zal zijn. Wie wil coördinator van de knotploeg worden? Reacties graag naar landschapsbeheer@dorpennatuur.nl.

Geplaatst in Actueel.