Interview in Kaap met voorzitter

In de Kaap van 29 oktober staat een uitgebreid interview met onze voorzitter Jan van Leuven, gemaakt door Edith Hazelzet. Het is te lezen via deze link. Nu door corona veel activiteiten stilliggen, heeft Jan nog weinig mogelijkheden gehad om contact met onze leden te leggen. Toch zet hij zich ten volle in voor de vereniging.

Metaaldetector geschonken aan Historische Vereniging Leersum

De metaaldetector van onze vereniging, die gebruikt werd door de werkgroep Archeologie, is wegens het opheffen van die werkgroep geschonken aan de werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Leersum.

Zowel de Historische Vereniging Leersum (HVL) als Dorp & Natuur had een werkgroep Archeologie, met grotendeels dezelfde mensen. Dit was geen goed werkbare situatie. Omdat het doel van de werkgroep beter aansluit bij de doelstellingen van de HVL heeft het bestuur in overleg met de werkgroepleden besloten de werkgroep Archeologie van Dorp & Natuur op te heffen. 

De nieuwe voorzitter Jan van Leuven overhandigde de metaaldetector aan Cees Jan Spijker, voorzitter van de Historische Vereniging Leersum. De verwachting werd uitgesproken dat de detector gebruikt zal worden om het historisch inzicht van Leersum en Amerongen te vergroten. De banden tussen beide verenigingen werden aangehaald.

Korstmossenexcursie

Korstmossenexcursie op 26 sept gaat door!

Over twee weken, op zaterdag 26 september, geeft Lukas Verboom voor Dorp en Natuur een korstmossenexcursie in de dorpskern van Amerongen. In het afgelopen voorjaarsnummer heeft hij een stukje geschreven over deze onbekende groep. De excursie begint om 10:00 op de parkeerplaats van Kasteel Amerongen. We zullen ons houden aan de RIVM richtlijnen door anderhalve meter aan te houden. Als je een loepje hebt kun je deze meenemen. Graag tot dan!

Deze excursie is inmiddels vol geboekt, u kunt helaas niet meer aanmelden.

Vroege Vogels interview in heemtuin

Op zondag 6 september werd een interview over Chris van Leeuwen, ‘de Nederlandse Darwin’, uitgezonden. Het gesprek was opgenomen in onze Londotuin.

Chris van Leeuwen was werkzaam op het Rijksinstituut voor natuurbeheer, ooit gevestigd op Broekhuizen. Zijn leven en werk worden besproken. Ook wordt uitgelegd wat onze heemtuin is: een soort Madurodam van de natuur.

Het interview is te beluisteren via deze link.

Plukfestijn Willemshoeve

Afgelopen zaterdag 5 september is, onder prachtige omstandigheden, met een grote groep vrijwilligers van onze Vereniging de jaarlijks terugkerende plukactie in de boomgaard van de Willemshoeve aan de Zandweg in Leersum uitgevoerd. Evenals vorig jaar hadden zich voor deze activiteit ruim 40 personen aangemeld. Al ruim voor 9.00 uur stonden de eerste plukkers in de startblokken en even na negenen was het voltallige gezelschap druk doende om meegebrachte tassen, dozen en manden, maar vooral de voor de voedselbank bestemde kratten te vullen.

Nadat de boomgaard was ontdaan van de laatste niet voor consumptie geschikte appels en losliggende twijgen, trokken de laatste vrijwilligers tegen enen huiswaarts. Aan het eind van de middag is het fruit opgehaald. Dit staat momenteel in de koeling bij de voedselbank om vanaf eind deze week te worden uitgedeeld.

Mede namens Mareije en Rob Hengeveld en de voedselbank wordt iedereen die heeft bijgedragen aan deze mooie fruitvolle ochtend bedankt.

Dorp & Natuur biedt Kernwaardenboekje aan aan Raad en B&W

Alle leden van de gemeenteraad en het College van B&W hebben van onze vereniging een boekje gekregen waarin de kernwaarden van onze omgeving met veel mooie foto’s uitgebeeld zijn. Enkele jaren geleden werden de leden gevraagd foto’s in te sturen van de mooiste en meest essentiële plekken van onze dorpen. De inzendingen waren in te delen in 5 kernwaarden: omzoomde openheid; levende historie; kleinschaligheid; nabijheid van de Rijn; Heuvelrug, bos en heide. Omdat we ondertussen weer een nieuwe Raad en College hebben, hebben we besloten tot een heruitgave. We hopen dat Raad en College zullen streven om deze kernwaarden te behouden.

Natuurwedstrijd voor kinderen

Door het Coronavirus kon de werkgroep Jeugdeducatie en Natuurbeleving de al geplande kindermiddagen niet door laten gaan. Heel jammer voor de kinderen. Om ze toch te blijven stimuleren om de natuur om hen heen op een creatieve manier te beleven, heeft de werkgroep een Natuurwedstrijd georganiseerd, waar alle schoolkinderen uit Leersum en Amerongen aan mee kunnen doen. Dit brengt dan ook onze Werkgroep ook weer onder de aandacht, bij de kinderen en de ouders. Zie verder de informatie op de poster die we digitaal naar de scholen gaan sturen en op diverse plaatsen gaan ophangen (zonder het verhaal van Lara en Sven).

Verhaal van Lara uit Leersum en Sven uit Amerongen

De kinderen kunnen op deze grote poster hiernaast het verhaal lezen over Lara uit Leersum en Sven uit Amerongen. Zij konden ook niet mee met de natuurmiddag. Dat vonden ze heel jammer! Maar toen zijn ze samen op pad gegaan in de natuur bij het huis van Lara, en hadden ze een superleuke middag!
En natuurlijk hopen we dat in september de kindermiddagen weer van start kunnen gaan!
Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook?

Programma kindermiddagen vanaf 1 september 2020

Datum Activiteit
16 september 2020 Waterdiertjes vangen
28 oktober 2020 Paddenstoelen zoeken

 

Waar? Verzamelen bij het grote hek op Landgoed Broekhuizen, tenzij anders aangegeven.
Wanneer? Woensdagmiddag 14.00 – 16.00 u
Voor wie? Kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Programma dus onder voorbehoud! Kijk voor actuele informatie op www.dorpennatuur.nl.

 

Bronzen beeldje Ger Londo onthuld in Londotuin

Zaterdag 20 juni is in de heemtuin van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum een bronzen beeld van Ger Londo onthuld. Phine Dalmeijer –bekend als de moeder van de Heemtuin- en Jan van Leuven -de nieuwe voorzitter van de vereniging- onthulden het bronzen beeldje dat werd gemaakt door beeldhouwster Joke Tel uit Maurik. Joke: ik heb veel rondgelopen in de heemtuin en heb foto’s van Ger bestudeerd en verhalen van de vrijwilligers gehoord om een karakteristiek beeld van Ger te maken. Het welbekende hoedje en de wijzende vinger van Ger zijn dan ook te herkennen.

Ger Londo werkte als bioloog bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, destijds gevestigd op Broekhuizen, waar hij 25 jaar planten-ecologisch onderzoek deed in de proeftuin met grondsoorten uit diverse locaties uit heel Nederland. Toen het RIN vertrok hebben vrijwilligers van Dorp & Natuur onder leiding van Ger Londo de proeftuin plag voor plag overgebracht naar de huidige locatie van de heemtuin. Ger bleef tot zijn overlijden in december 2018 met hart en ziel betrokken bij  het wel en wee van de heemtuin, die sinds enkele jaren dan ook de Londotuin heet. Prof. Dr. Frank Berendse, emeritushoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer, oud-collega van Ger Londo, heeft zich bereid verklaard om de vrijwilligers van de heemtuin met zijn kennis te ondersteunen.

Het beeld is door de beeldhouwster voorzien van 2 sokkels van Belgisch hardsteen, 1 buiten en 1 binnen in de heemtuinschuur, als er niemand aanwezig is staat het beeld binnen, op een plek waar ook de blikken botaniseertrommel en foto’s van Londo hangen.

Bronnen geslagen op speelplaats Hittekamp

Maandag 8 juni zijn 2 bronnen geslagen op een kinderspeelplaats bij de Hittekamp in Leersum. Omwonenden hebben een kinderspeelplaats gerealiseerd, waarbij ruim aandacht besteed wordt aan de natuur en biodiversiteit. Vorig jaar hebben ze er een insectenhotel  geplaatst, en dit jaar wordt gewerkt aan een educatief waterproject met een  grondwatermeter en een handpomp. De bronnen daarvoor zijn afgelopen maandag geslagen. Dorp & Natuur levert financieel en actief een bijdrage aan dit project.

René Budding en zijn compagnon hebben op vakkundige wijze de bronnen geslagen. De werkzaamheden verliepen vlot, eind van de ochtend zaten de benodigde pijpen 7-8 meter diep in de grond. Bij het pulsen kwam uitsluitend zand naar boven, eerst heel fijn korrelig met een grijze kleur, daarna grover en gelig gekleurd. Dinsdag heeft Eric Zonnenberg de bronnen gespoeld en beproefd met een Gardena pomp. Het opgepompte water bleek helder en lijkt in voldoende mate beschikbaar om in droge perioden het plantsoen goed te kunnen bevloeien. 

De handpomp is besteld en wordt over 1,5 week afgeleverd en zal daarna worden geplaatst. De grondwatermeter wordt een eigen productie, waarvoor Eric een eerste ontwerp gemaakt heeft. Inmiddels is een voorlopig ontwerp bevloeiingssysteem gemaakt, waarvoor Douglas hout wordt gebruikt, dat gekregen is van het Gimborn arboretum.

Het hele project wordt tijdens de Nationale Burendag 26 september a.s. opgeleverd.