Penningmeester gezocht

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei heeft penningmeester Theo Dopper zich na zijn vierjarige termijn niet herkiesbaar gesteld. Na het agendapunt Financien, waar Theo het financieel overzicht van de vereniging toelichte, en hij gecomplimenteerd werd door de kascontrolecommissie, kwam het agendapunt Bestuurswisseling. Daar werd afscheid genomen van Theo en werd hij bedankt met een mooie bos bloemen. Helaas is er nog geen opvolger voor hem gevonden. Iets voor u? Neem gerust contact op via info@dorpennatuur.nl.

 

Geplaatst in Actueel.