Penningmeester gezocht

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei heeft penningmeester Theo Dopper zich na zijn vierjarige termijn niet herkiesbaar gesteld. Na het agendapunt Financien, waar Theo het financieel overzicht van de vereniging toelichte, en hij gecomplimenteerd werd door de kascontrolecommissie, kwam het agendapunt Bestuurswisseling. Daar werd afscheid genomen van Theo en werd hij bedankt met een mooie bos bloemen. Helaas is er nog geen opvolger voor hem gevonden. Iets voor u? Neem gerust contact op via info@dorpennatuur.nl.

 

Stormbankje geplaatst bij Cotlandenpad

Het zware stormbankje is door vrijwilligers geplaatst langs het Corlandenpad

Onlangs is door onze vrijwilligers een bankje geplaatst langs het Cotlandenpad. Nog in het kader van het lustrum werden 2 bankjes aangeschaft, om op plekken neer te zetten waar men kan genieten van de mooie natuur. En wat is er beter om dan te kiezen voor stormbankjes? Deze bankjes zijn door vrijwilligers in elkaar gezet van hout dat van door de valwind gesneuvelde bomen afkomstig is. De aanschafprijs komt ten goede aan de Stichting Bomen voor Leersum, dus zo wordt ook dát goede doel gesteund door Dorp en Natuur. De mannen hadden hun handen vol aan het plaatsten van het loodzware bankje met lange achterpoten die ingegraven werden om het bankje te verankeren. Zo is een rustmoment op een mooie plek langs het Cotlandenpad gemaakt. Het tweede bankje is geplaatst in de Londotuin.Lees verder

1000 leden!

Na tientallen jaren rond de 950 leden geschommeld te hebben, heeft onze vereniging nu 1000 leden! Afgelopen week hebben we met taart en bloemen ons 1000ste lid verwelkomd.

In memoriam Riet Hulsker

fotocollage van de vele activiteiten van Riet, gemaakt door Cees Keur

Wij ontvingen deze week het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Riet Hulsker. Zij is op 5 november overleden op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Maandag 15 november is de uitvaartbijeenkomst vanaf 11.30 uur in het koetshuis van Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2 te Leersum.
Riet was lid vanaf het begin van de vereniging –zij was het eerste lid- en bleef tot op het laatst actief. Haar activiteiten voor de vereniging zijn ontelbaar. In het boek van Jan van der Valk over de vereniging van oprichting tot 2006 staat in het register “Hulsker, Riet: vanaf 14 bijna alle bl.”.
Zonder volledigheid te pretenderen kunnen genoemd worden: coördinator bosopruimacties, glasinzameling (de eerste glasbakken van Nederland!) met de Milieuwerkgroep, jarenlang organisatie van de boomplantdag, meewerkend aan de Nieuwsbrief, 10 jaar lang vicevoorzitter, lid van de werkgroep ROM en de werkgroep Ecologisch Groenbeheer en coördinator van de werkgroep Padden Leersum, en tot op het laatst actief bij de kindermiddagen, waar zij haar grote kennis van de natuur op een aanstekelijke wijze kon overbrengen op de kinderen.
Zij laat een grote leegte achter, wij missen haar.
Namens het bestuur,
Ineke Vrij
vicevoorzitter

Opening scootmobiel-route Leersumse Veld op 4 november

Op 4 november om 14.00 uur opent Rick Brink, voormalig Minister van Gehandicaptenzaken, de meervalide belevenisroute ‘SCOOT & GO’ over het Leersumse Veld. Deze tocht van 10 kilometer, waarbij de scootmobiel over onverharde bos- en heidepaden rijdt in een prachtig natuurgebied, is in Nederland uniek in zijn soort.
De scootmobiel kan bovendien kosteloos worden geleend bij de receptie van Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum. Hierdoor wordt het beleven van het mooie en afwisselende landschap van de Utrechtse Heuvelrug ook mogelijk voor mensen die tijdelijk of permanent slecht ter been zijn. Anderen kunnen gezellig met hen meelopen; de scootmobiel rijdt in een wandeltempo. ‘SCOOT & GO’ dus, een laagdrempelige manier van recreatie voor iedereen.

Voor meer informatie en reservering van de scootmobiel kan contact worden opgenomen met de receptie van Molecaten Park Landgoed Ginkelduin via landgoedginkelduin@molecaten.nl of 0343-489999.

Lees verder

1500 kilo appels geplukt voor de voedselbank

Zaterdag 11 september heeft de werkgroep Landschapsbeheer bij droog weer en een voor dit werk zeer aangename temperatuur, de jaarlijks terugkerende fruitoogst bij de Willemshoeve beleefd.

Met zo’n 35 personen is deze klus geheel volgens plan (vóór de regenval) uitgevoerd.

Rond één uur in de middag waren de bomen leeggeplukt en de door de plukkers meegebrachte tassen, dozen en kistjes gevuld. Daarnaast, nog veel belangrijker, stonden er zo’n 70 goed gevulde kratten gereed om te worden opgehaald door de voedselbank. Tijdens het plukken was er voor iedereen ruim gelegenheid om zich te voorzien van de gereedstaande koffie, thee en versnaperingen.

Nadat alle valappels en het overige niet voor consumptie geschikte fruit dat nog onder de bomen lag bij elkaar was geharkt en in kliko’s en op de aanhanger uit de boomgaard was afgevoerd, verlieten de laatste vrijwilligers rond twee uur het terrein. Eind van de middag, tijdens een stevige regenbui, zijn de ruim 1,5 ton appels opgehaald. Deze hoeveelheid is teveel voor Leersum alleen en wordt gedeeld met enkele voedselbanken in naburige gemeenten.

2113 padden overgezet

In het voorjaar zijn door de werkgroep Padden Amerongen 2113 padden overgezet. Ook 85 kikkers, een jonge ringslang en wel 6 hazelwormen zijn in de emmers terecht gekomen en veilig overgebracht. Op de terugweg zijn 545 padden en 13 kikkers overgezet.Lees verder

Scootmobielroute op de Utrechtse Heuvelrug

Op 25 mei 2021 start een pilot van 7 weken in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug met een nieuwe scootmobielroute. Aan de hand van een routebeschrijving is in een robuuste Quingo scootmobiel Landgoed Ginkelduin en het Leersumse Veld van haar mooiste kant te beleven.
De scootmobiel is uitgerust met een 5-wielconstructie voor extra stabiliteit en veiligheid, en de
snelheid is afgesteld op wandeltempo.
De route is een initiatief van de werkgroep Toegankelijkheid van de Stichting Dorpsnetwerk Leersum,
en is tot stand gekomen in samenwerking met Molecaten Park Landgoed Ginkelduin, Staatsbosbeheer
en Vakcollege Maarsbergen. Met hulp van onze werkgroep Landschapsbeheer en Wiegersma Boomverzorging is de route begaanbaar gemaakt voor de scootmobiel.
Als de pilot succesvol blijkt wordt deze route definitief aangeboden.Lees verder

Restauratie tabaksschuur

Het Utrechts Landschap is begonnen met de restauratie van de tabaksschuur aan de Veenseweg in Amerongen, een rijksmonument. Deze schuur was zwaar vervallen en dreigde verloren te gaan. Onze vereniging heeft dat aangekaart bij de gemeente en heeft zich toen mede ingezet voor verkoop aan het Utrechts Landschap.

Paddentrek in het nieuws

Onze paddenwerkgroep Amerongen heeft heel wat publiciteit gekregen, niet alleen op de regionale radio (radio 90), maar zelfs op de landelijke radio 1 werd een interview met leden van de werkgroep uitgezonden. Ook stond er op 17 april een uitgebreid artikel in de Telegraaf. Mooi dat deze harde werkers, die meestal in alle rust in de vroege ochtend of late avond bezig zijn met padden overzetten, zo wat aandacht krijgen en in het zonnetje worden gezet.