Uitnodiging inwonersbijeenkomst Verdroging van de Heuvelrug

op vrijdag 8 maart 2024 om 19:30 uur in De Binder, Leersum.

Aanmelden (i.v.m. stoelen) per mail naar wateravond@dorpennatuur.nl.

Verdroging van de Heuvelrug. Echt waar, met al die nattigheid van afgelopen maanden? Jazeker, denk nog maar eens terug aan die droge hete zomer. Sterven onze bossen door gebrek aan (grond)water? In Nederland hebben we in de loop der eeuwen een prachtig systeem gemaakt om water af te voeren, met greppels, slootjes en vaarten. Terwijl we dat lokaal gevallen regenwater tegenwoordig zo hard nodig hebben om het grondwater op peil te houden. Hier op de heuvelrug is het hele samenspel van grondwater, kwelwater en oppervlaktewater complex, door de hoogteverschillen.

Daarom organiseren het Dorpsnetwerk Leersum en de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum een informatieve avond over water en verdroging op de Heuvelrug.

Piet Verdonschot (emeritus-hoogleraar water ecologie Wageningen) weet heel boeiend te vertellen over het grondwater, de tekorten, de stromingen en de relatie met het oppervlaktewater.

Bert de Groot (hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) vertelt over de plannen om verdroging tegen te gaan, zoals veel betrokken partijen samen afgesproken hebben in “De Blauwe Agenda”.

Ineke Vrij van de werkgroep Heuvelrugtuinen van Dorp en Natuur, gaat kort in op wat we zelf kunnen doen tegen verdroging.

Na de pauze is er een paneldiscussie met o.a. deskundigen van de Blauwe Agenda, Staatsbosbeheer (SBB), het Utrechts Particulier Grondbezit en de Land- en Tuinbouworganisatie LTO.

We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen. Deelname is gratis.

Zaal open vanaf 19:15, vol=vol

 

Opperknotter Eric Zonnenberg benoemd tot lid van verdienste

(van rechts naar links) Het nieuwe Lid van Verdienste Eric, Annette en voorzitter Jan van Leuven. Fotograaf: Freek Visser

Op 4 november, de eerste dag van het knotseizoen, waren de knotters druk in de weer de wilgen bij de fam. vd Broek aan de Kerkweg van hun pruik te ontdoen. Totdat opeens een vijftal bestuursleden verscheen en voorzitter Jan van Leuven het woord richtte tot de verraste Eric Zonnenberg. Eric is al negen jaar de trekker van de knotploeg en doet dat met veel enthousiasme en inzet. Dat wordt zo gewaardeerd dat hij is benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. Eric kreeg een ingelijste oorkonde, en een mooie fles wijn aangeboden, en zijn vrouw Annette, ook nauw betrokken bij de organisatie, en zelf knotter, kreeg een plantenschaal. Na deze ‘ceremonie’ genoten alle aanwezigen van de door de fam vd Broek verzorgde koffie met koeken, waarna de knotters hun werk weer hervatten en de bestuursleden huiswaarts togen.
Eric heeft aangegeven om in januari te stoppen met zijn knotactiviteiten omdat hij en zijn vrouw willen gaan reizen. Ze zijn van plan met een camper door Europa te trekken. Tot het einde van het knotseizoen –april 2024- heeft hij alles geregeld, maar er moet wel een opvolger komen. Gelukkig hebben al enkele leden aangegeven een aantal deeltaken op zich te nemen, zodat het voor zijn opvolger minder intensief zal zijn. Wie wil coördinator van de knotploeg worden? Reacties graag naar landschapsbeheer@dorpennatuur.nl.

Drukbezochte plantenruilbeurs in Amerongen

Drukbezochte plantenruilbeurs. Foto: Marita Flikkema

De nieuwe werkgroep Heuvelrugtuinen van onze Vereniging organiseerde op 7 oktober een plantenruilbeurs in Amerongen. Na corona was dit de eerste plantenruilbeurs van de vereniging en voor het eerst in Amerongen. Het was een overweldigend succes. Zowel tuinplanten als kamer- en vijverplanten verwisselden van eigenaar en ook allerlei zaadjes vonden gretig aftrek. Veel geanimeerde gesprekken over planten, tuinen en regenwaterafkoppeling waren te horen. Arie Rebergen heeft er een leuke video van gemaakt.

Er zijn al plannen om volgend voorjaar 20 april in Leersum samen te werken met de organisatie van de plantenruilbeurs aan de Wilgenhof.

 

Zonnige Grietmarkt

Foto: Cees Keur

Zaterdag 9 september stonden we met Dorp en Natuur weer met een kraam op de Grietmarkt. Op ons favoriete plekje waar we de prachtige fotoachterwand weer konden gebruiken. Dit keer werd aandacht besteed aan de nieuwe werkgroep Heuvelrugtuinen. De speerpunten van deze werkgroep zijn regenpijpen afkoppelen, meer inheemse planten en vergroten van de biodiversiteit. Op de kraam was dan ook een afkoppelsetje te zien en werden zakjes met zaden van inheemse en bijvriendelijke planten uitgedeeld. Kinderen konden zaadbommetjes maken, en die activiteit vond gretig aftrek. Een mengsel maken van potgrond, klei, zaden en wat water en daar balletjes van draaien. De gedachte achter deze zaadbommetjes is om ze ergens neer te gooien waar je vindt dat meer bloemen moeten komen. Boomspiegels, bermen, de eigen tuin, braakliggende grond, alles is mogelijk.Lees verder

Heuvelrug weer schoon na Vuelta

Het prikkersteam

Een prikkersteam van Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen/Leersum deed mee aan het RBT plogging initiatief om de Vuelta-route en omgeving zwerfafval-vrij te maken na afloop van het sfeervolle evenement op 20 augustus.

Acht van hun vrijwilligers namen op zaterdag 27 augustus het traject tussen Elst en de Amerongse Bergweg voor hun rekening. Binnenkort doet een ander prikkersteam van Dorp en Natuur samen met de gemeente de gehele Amerongse Bergweg, zoals elke maand.

Gelukkig viel het redelijk mee met wat er nog lag. Nu ligt dit stuk van Amerongen er weer spic en span bij, goed voor dorp en natuur!

Geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan onze vereniging draaien. Deze vrijwilligers werden op en met de bijeenkomst op 25 juni bedankt. Door Corona was dat bedankje de afgelopen 2 jaar in de vorm van een fles wijn geweest, nu kon er eindelijk weer een bijeenkomst in de heemtuin zijn. De gezellige vrijwilligersbijeenkomst had dit jaar een extra feestelijk karakter. Er werd ook gevierd dat 25 jaar geleden de heemtuin op de huidige locatie ontstond. Omdat het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) verdween van Broekhuizen werd de heemtuin van het RIN plag voor plag verplaatst naar de huidige locatie en kwam deze onder beheer van Dorp en Natuur. Phine Dalmeijer, die jarenlang het hoofd was van de werkgroep Heemtuin, werd door onze voorzitter Jan van Leuven én door haar opvolger Rijk van Oostenbrugge bedankt voor haar jarenlange grote inzet en kreeg 2 grutto-beeldjes aangeboden. De vrijwilligers konden genieten van een heerlijke maaltijd van de plaatselijke Chinees. De bijeenkomst werd opgeluisterd door de vrolijke Dixieland-klanken van de Amazing Cats.Lees verder

Stormbankje geplaatst bij Cotlandenpad

Het zware stormbankje is door vrijwilligers geplaatst langs het Corlandenpad

Onlangs is door onze vrijwilligers een bankje geplaatst langs het Cotlandenpad. Nog in het kader van het lustrum werden 2 bankjes aangeschaft, om op plekken neer te zetten waar men kan genieten van de mooie natuur. En wat is er beter om dan te kiezen voor stormbankjes? Deze bankjes zijn door vrijwilligers in elkaar gezet van hout dat van door de valwind gesneuvelde bomen afkomstig is. De aanschafprijs komt ten goede aan de Stichting Bomen voor Leersum, dus zo wordt ook dát goede doel gesteund door Dorp en Natuur. De mannen hadden hun handen vol aan het plaatsten van het loodzware bankje met lange achterpoten die ingegraven werden om het bankje te verankeren. Zo is een rustmoment op een mooie plek langs het Cotlandenpad gemaakt. Het tweede bankje is geplaatst in de Londotuin.Lees verder

1000 leden!

Na tientallen jaren rond de 950 leden geschommeld te hebben, heeft onze vereniging nu 1000 leden! Afgelopen week hebben we met taart en bloemen ons 1000ste lid verwelkomd.

In memoriam Riet Hulsker

fotocollage van de vele activiteiten van Riet, gemaakt door Cees Keur

Wij ontvingen deze week het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Riet Hulsker. Zij is op 5 november overleden op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Maandag 15 november is de uitvaartbijeenkomst vanaf 11.30 uur in het koetshuis van Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2 te Leersum.
Riet was lid vanaf het begin van de vereniging –zij was het eerste lid- en bleef tot op het laatst actief. Haar activiteiten voor de vereniging zijn ontelbaar. In het boek van Jan van der Valk over de vereniging van oprichting tot 2006 staat in het register “Hulsker, Riet: vanaf 14 bijna alle bl.”.
Zonder volledigheid te pretenderen kunnen genoemd worden: coördinator bosopruimacties, glasinzameling (de eerste glasbakken van Nederland!) met de Milieuwerkgroep, jarenlang organisatie van de boomplantdag, meewerkend aan de Nieuwsbrief, 10 jaar lang vicevoorzitter, lid van de werkgroep ROM en de werkgroep Ecologisch Groenbeheer en coördinator van de werkgroep Padden Leersum, en tot op het laatst actief bij de kindermiddagen, waar zij haar grote kennis van de natuur op een aanstekelijke wijze kon overbrengen op de kinderen.
Zij laat een grote leegte achter, wij missen haar.
Namens het bestuur,
Ineke Vrij
vicevoorzitter

Opening scootmobiel-route Leersumse Veld op 4 november

Op 4 november om 14.00 uur opent Rick Brink, voormalig Minister van Gehandicaptenzaken, de meervalide belevenisroute ‘SCOOT & GO’ over het Leersumse Veld. Deze tocht van 10 kilometer, waarbij de scootmobiel over onverharde bos- en heidepaden rijdt in een prachtig natuurgebied, is in Nederland uniek in zijn soort.
De scootmobiel kan bovendien kosteloos worden geleend bij de receptie van Molecaten Park Landgoed Ginkelduin in Leersum. Hierdoor wordt het beleven van het mooie en afwisselende landschap van de Utrechtse Heuvelrug ook mogelijk voor mensen die tijdelijk of permanent slecht ter been zijn. Anderen kunnen gezellig met hen meelopen; de scootmobiel rijdt in een wandeltempo. ‘SCOOT & GO’ dus, een laagdrempelige manier van recreatie voor iedereen.

Voor meer informatie en reservering van de scootmobiel kan contact worden opgenomen met de receptie van Molecaten Park Landgoed Ginkelduin via landgoedginkelduin@molecaten.nl of 0343-489999.

Lees verder