Restauratie tabaksschuur

Het Utrechts Landschap is begonnen met de restauratie van de tabaksschuur aan de Veenseweg in Amerongen, een rijksmonument. Deze schuur was zwaar vervallen en dreigde verloren te gaan. Onze vereniging heeft dat aangekaart bij de gemeente en heeft zich toen mede ingezet voor verkoop aan het Utrechts Landschap.

Paddentrek in het nieuws

Onze paddenwerkgroep Amerongen heeft heel wat publiciteit gekregen, niet alleen op de regionale radio (radio 90), maar zelfs op de landelijke radio 1 werd een interview met leden van de werkgroep uitgezonden. Ook stond er op 17 april een uitgebreid artikel in de Telegraaf. Mooi dat deze harde werkers, die meestal in alle rust in de vroege ochtend of late avond bezig zijn met padden overzetten, zo wat aandacht krijgen en in het zonnetje worden gezet.

Biodiverse berm Schoolsteeg Amerongen

D&N heeft contact met de gemeente voor de behoud van dit mooi stukje biodiversiteit aan de rand van de Amerongse bovenpolder. Momenteel is hier een werkplaats van het Utrechts Landschap gevestigd en voorheen de Amerongse gemeente werf. Er zijn nu plannen voor woningbouw waarbij D&N met de gemeente wil samenwerken om dit unieke stukje natuur te behouden. Sinds 2013 adviseren wij de gemeente over het maaibeleid op deze plek.

Landschapsbeheer nog steeds niet hervat

Daar waar we hadden gehoopt dat we ergens in de tweede helft van deze maand onze veldactiviteiten weer zouden mogen hervatten, blijkt dat na de persconferentie van afgelopen dinsdag toch niet het geval te zijn. Erg jammer, maar tot in ieder geval 9 februari gaan we als landschapsbeheergroepen niet het veld in.

Er is overwogen om met een aantal aangepaste spelregels (o.a. werk en pauze met tweetallen) de werkzaamheden weer op te pakken. Daarmee zouden we (waarschijnlijk) net binnen de grenzen van wat is toegestaan blijven. Op dit moment echter, waar grote angst heerst voor de nieuwe variant van het virus, en zelfs gesproken wordt over mogelijk verdere aanscherping van de maatregelen (inperking van bezoek, avondklok, etc.), vinden wij dat niet gepast.

We zullen dus, net als de houtwallen en de wilgen, nog even geduld moeten hebben. Zodra de maatregelen enigszins versoepeld worden (laten we hopen medio februari), dan pakken we de draad weer op.

Aanscherping Coronamaatregelen

Na de flinke aanscherping van de coronamaatregelen op 15 december kunnen ook de activiteiten die daarvóór met voorzichtigheid en afstand bewaren nog doorgingen, niet gecontinueerd worden.

Nederland is voor 5 weken op slot gegaan. Voor onze vereniging betekent dit dat de landschapsactiviteiten voorlopig niet door kunnen gaan. De op dit moment geldende regels bieden daarvoor geen ruimte. Erg jammer, maar het is niet anders.

Ook de bestuursvergadering –enkele maanden terug nog met anderhalve meter afstand in de Napoleonschuur – moest anders. Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis heeft het bestuur digitaal vergaderd. We misten de contacten en de gezelligheid, maar we hebben constructief weer de nodige zaken besproken.

Zo ook het plan om onze active vrijwilligers iets aan te bieden als dank voor hun inzet, omdat de vrijwilligersmiddag dit jaar -wegens Corona- niet door kon gaan.

Op naar een beter 2021.

1650 euro ingezameld voor film Dassenwerkgroep

De Dassenwerkgroep van onze vereniging filmde voor hun project Dassen van de Heuvelrug het leven van twee dassenfamilies. Ze kunnen met de beelden die ze verzameld hebben, bijna een natuurdocumentaire maken. Hiervoor hadden ze 1650,- euro nodig om twee time lapse camera’s te kopen. Inmiddels hebben ze van de vereniging al een bedrag van 400,- euro mogen ontvangen.
Tijdens de online bijeenkomst van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 29 oktober kreeg de dassenwerkgroep -naast drie andere initiatieven- het podium, om een oproep te doen.
Daardoor kregen ze diverse bijdragen. Nationaal Park doet een bijdrage van 500,- euro aan dit bijzondere project. Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap vullen dit aan met beiden een bedrag van 350,- euro.
Hiermee is het benodigde bedrag bijeen om een prachtige dassendocumentaire te maken.

Jan Meijer overleden

Op 16 november is de bekende Leersumer Jan Meijer overleden. We herinneren Jan als een heel betrokken mens. Zo besloot hij spontaan om de vereniging een nieuwe bakfiets te schenken. De oude bakfiets was bij de brand in de heemtuinschuur verloren gegaan. Jan heeft toen –uit zijn speciale spaarpotje- gezorgd dat we weer een nieuwe bakfiets kregen. De feestelijke aanbieding van de bakfiets was tijdens de Grietmarkt in mei 2009. De Grietmarktorganisatie heeft ook nog jarenlang van de bakfiets gebruik kunnen maken om appeltaart aan de standhouders uit te delen.

Ook op andere plekken kon je Jan regelmatig tegenkomen: als verslaggever bij allerlei evenementen in Leersum, natuurlijk ook het corso; bij Achter de Kaap, waar hij het taalgebruik op de gemeentepagina altijd met veel humor minutieus fileerde; bij de pubquiz, waar hij zich inzette als deskundig jurylid.
Een fijne Leersumer is niet meer.

Interview in Kaap met voorzitter

In de Kaap van 29 oktober staat een uitgebreid interview met onze voorzitter Jan van Leuven, gemaakt door Edith Hazelzet. Het is te lezen via deze link. Nu door corona veel activiteiten stilliggen, heeft Jan nog weinig mogelijkheden gehad om contact met onze leden te leggen. Toch zet hij zich ten volle in voor de vereniging.

Metaaldetector geschonken aan Historische Vereniging Leersum

De metaaldetector van onze vereniging, die gebruikt werd door de werkgroep Archeologie, is wegens het opheffen van die werkgroep geschonken aan de werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Leersum.

Zowel de Historische Vereniging Leersum (HVL) als Dorp & Natuur had een werkgroep Archeologie, met grotendeels dezelfde mensen. Dit was geen goed werkbare situatie. Omdat het doel van de werkgroep beter aansluit bij de doelstellingen van de HVL heeft het bestuur in overleg met de werkgroepleden besloten de werkgroep Archeologie van Dorp & Natuur op te heffen. 

De nieuwe voorzitter Jan van Leuven overhandigde de metaaldetector aan Cees Jan Spijker, voorzitter van de Historische Vereniging Leersum. De verwachting werd uitgesproken dat de detector gebruikt zal worden om het historisch inzicht van Leersum en Amerongen te vergroten. De banden tussen beide verenigingen werden aangehaald.

Korstmossenexcursie

Korstmossenexcursie op 26 sept gaat door!

Over twee weken, op zaterdag 26 september, geeft Lukas Verboom voor Dorp en Natuur een korstmossenexcursie in de dorpskern van Amerongen. In het afgelopen voorjaarsnummer heeft hij een stukje geschreven over deze onbekende groep. De excursie begint om 10:00 op de parkeerplaats van Kasteel Amerongen. We zullen ons houden aan de RIVM richtlijnen door anderhalve meter aan te houden. Als je een loepje hebt kun je deze meenemen. Graag tot dan!

Deze excursie is inmiddels vol geboekt, u kunt helaas niet meer aanmelden.