Word lid

U kunt ons steunen door lid te worden! De kosten zijn erg laag. Hogere bijdragen zijn uiteraard van harte welkom en zullen nuttig worden besteed. Onze bankrekening is NL91 RBRB 0709 9455 66.

De contributie en andere donaties aan de Vereniging zijn aftrekbaar van de belastingen omdat wij een ANBI status hebben. Er moet wel rekening worden gehouden met het drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen.

De minimum contributie per jaar bedraagt:

Lidmaatschap Contributie
Enkel lidmaatschap 6,00
Gezinslidmaatschap 10,00

 

Opzegging kan via info@dorpennatuur.nl vóór 1 december.