Dassen

Van deze werkgroep is een video gemaakt. Klik op de foto hieronder om deze video te starten.

Doel

Zorgen dat de zeer wankele dassenpopulatie langs de flanken van de oostelijke Utrechtse Heuvelrug zich kan ontwikkelen tot een (meta)populatie die duurzaam kan voortbestaan.

Werkzaamheden

  • Verrichten van veldonderzoek: ontwikkeling en verspreiding van de populatie, analyseren van bedreigingen.
  • Advies en hulp geven aan grondeigenaren en terreinbeheerders bij inrichting en beheer.
  • Voorstellen maken en advies geven voor plaatsen van dassentunnels aan provincie en gemeenten.
  • Inbreng geven in planvorming (streek-, bestemmings- en landschapsontwikkelingsplannen) voor een bescherming van het gebied dat nodig wordt geacht voor een stabiele dassenpopulatie.

Resultaten

o.a. dasvriendelijke bos- en landbouw in overleg met grondeigenaars en beheerders, m.n. in de burchtomgeving; bijdrage realisatie vier dassenpassages in de regio; medewerking gekregen van div. organisaties; publicatie diverse video’s.

Contact

De dassenwerkgroep kent meerdere coördinatoren met verschillende aanspreekpunten. U kunt onderstaande coördinatoren bereiken op het e-mail adres: dassen@dorpennatuur.nl

Coördinator Aanspreekpunt(en)
Dhr. Ronald Stiefelhagen werkgroepactiviteiten en externe communicatie
Dhr. Chris Achterberg burchtlocaties en gewonde/aangereden dassen
Dhr. Toon van de Sande verenigingszaken