Landschapsbeheer

Van deze werkgroep is een video gemaakt. Klik op de foto hieronder om deze video te starten.

Doel

Het stimuleren van onderhoud en aanleg van kleine landschapselementen in de regio en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden daaraan.

Werkzaamheden

De werkgroep knot en plant wilgen en elzen, snoeit hoogstamvruchtbomen en voert onderhoudswerkzaamheden uit aan onder andere houtwallen, singels, heideterreinen en poelen. Op daarvoor geschikte plaatsen worden van (een gedeelte van) het vrijkomende materiaal muizenhopen t.b.v. de uilen aangelegd. De vrijkomende wilgentwijgen worden zoveel mogelijk afgevoerd naar dierenpark Amersfoort en het resterende materiaal wordt versnipperd.

Eigenaren van houtwallen en knotbomen kunnen contact opnemen om de noodzakelijke werkzaamheden te laten uitvoeren.

Periode

Van eind oktober tot medio maart (start broedseizoen), elke zaterdagochtend en een doordeweekse ochtend van 9.00 tot ca. 12.30 uur.

Contact

Dhr. Ron van der Laan
06 – 5130 8282,  landschapsbeheer@dorpennatuur.nl