Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Doel

Het streven naar het behoud van het eigen karakter van Amerongen, Leersum, Overberg en de omgeving, en het waken over de kwaliteit van het milieu.

Werkzaamheden

De werkgroep volgt kritisch de plannen die door de bestuurders worden ontwikkeld, zoals bestemmings- en streekplannen en de uitvoering daarvan.
Ook besteedt de werkgroep aandacht aan het vergunningenbeleid (sloop, nieuw- en verbouw, verandering van bestemming, enzovoorts). Indien nodig tekent de werkgroep bezwaren aan. Tevens maakt de werkgroep gebruik van inspraakprocedures.

Voorbeelden

  • Bouwplannen Donderberg
  • Plan Molenterrein
  • Industrieterrein Amerongen
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvisie en -plan
  • Uitbreiding intensieve veeteelt

Contact

Dhr. J. van Prooijen
0343 – 456480

rom@dorpennatuur.nl