ANBI

De belastingdienst heeft de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat onder andere betekent dat u uw giften mag afttrekken van de belasting.

Met ingang van 1 januari 2014 moet er voor deze ANBI status de volgende informatie beschikbaar zijn en openbaar gemaakt worden op de website van de Vereniging.

De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen Leersum is geregistreerd onder RSIN 808523788

Het secretariaat is gevestigd op Nieuwe Steeg 79, 3956RB Leersum.