Federatie Groene Heuvelrug

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een samenwerkingsverband van vier verenigingen die zich bezighouden met het groen, de leefomgeving, de ruimtelijke ordening en de duurzame ontwikkeling van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Sinds 1 januari 2006 vormen Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.

In de federatie zijn de verenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN), Leefbaarheid Doorn (VLD), Dorp en Natuur Amerongen-Leersum Tussen Heuvelrug en Wetering (THW) en Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) vertegenwoordigd.
Via de verenigingen vertegenwoordigt de FGH rond 2500 inwoners in Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Overberg, Doorn en Driebergen-Rijsenburg.

Het doel van de FGH is het creëren van een gezamenlijk aanspreekpunt voor de gemeente, omdat de FGH het gehele gebied van die nieuwe gemeente beslaat.

Voor meer informatie zie: www.federatiegroeneheuvelrug.nl