Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum

De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum is opgericht in 1966. Wij willen door middel van tal van activiteiten bijdragen aan een goede leefomgeving die past binnen het historische en landschappelijke karakter van onze dorpen.

Dorp en Natuur zet zich actief in voor o.a.:

  • het behoud en, waar mogelijk, herstel van het historische karakter en de natuurlijke omgeving van Leersum en Amerongen.
  • het bewaren van de natuurlijke en landschappelijke waarden van onze dorpen en hun natuurlijke groenvoorzieningen die aansluiten op de heuvelrug en de uiterwaarden. Ook het bevorderen van nieuwe natuur behoort tot het werkterrein.

Dorp en Natuur wil een aanspreekpunt zijn voor alle inwoners van Amerongen en Leersum die zich betrokken voelen bij deze doelstellingen, maar is géén actievereniging die de ´barricaden´ op gaat.

Dorp en Natuur probeert haar doel te bereiken door middel van overleg op basis van argumenten. Naast o.a. overleg met verschillende gemeentelijke en provinciale overheden voegt Dorp en Natuur zelf ook de daad bij het woord met de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Meer informatie over de werkgroepen leest u in de nieuwsbrief die twee maal per jaar verschijnt, of op onze website.

De werkgroepen bieden diverse mogelijkheden om u actief in te zetten. Zo kunt u o.a. bezig zijn in de heemtuin, u kunt wilgen knotten, padden overzetten, enz. Ook het kritisch volgen van de plaatselijke politiek is een belangrijke activiteit.
Ook als u geen tijd of mogelijkheden hebt om actief te zijn binnen een werkgroep, maar wel onze vereniging moreel of financieel wilt ondersteunen, stellen wij uw lidmaatschap zeer op prijs. Met een kleine contributie steunt u al onze activiteiten.