Werkgroepen

Dorp en Natuur kent een aantal werkgroepen waarin leden actief zijn:

Het stimuleren van onderhoud en aanleg (en helpen onderhouden) van kleine landschapselementen in de regio.

De heemtuin op landgoed Broekhuizen bevat een grote diversiteit aan inheemse planten op de daarbij behorende grondsoorten.

Kinderen actief kennis laten maken met de natuur: enerzijds door hun kennis van de natuur te vergroten en anderzijds door te laten zien dat er veel plezier aan de natuur te beleven valt

Streven naar het behoud van het eigen karakter van Amerongen en Leersum en de omgeving en het waken over de kwaliteit van het milieu.

Padden

Voorkomen dat de padden tijdens de paddentrek massaal worden doodgereden op de N225 tussen Amerongen – Elst en op de Broekhuizerlaan in Leersum.

Uilen

Het bevorderen van de populatie uilen (met name steen- en kerkuilen) in de omgeving Amerongen en Leersum.

Cotlanden pad

Het onderhouden van een klompenpad : “Cotlandenpad” in samenwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), de initiatiefnemer van de klompenpaden.

Dassen

Bevorderen dat de zeer wankele dassenpopulatie langs de flanken van de oostelijke Utrechtse Heuvelrug zich kan ontwikkelen tot een (meta)populatie die duurzaam kan voortbestaan.

Public Relations en Tijdschrift

Bevorderen van de naamsbekendheid van de vereniging en sStimuleren van de communicatie binnen de vereniging